Quy định của pháp luật về tháo dỡ công trình xây dựng

Thao Do Cong Trinh Xay Dung 3 1

Việc tháo dỡ công trình xây dựng là một trong những công đoạn cần thiết khi xây dựng một công trình mới. Và công đoạn này cần rất nhiều sự cẩn thận và tính toán kỹ lưỡng. Đó là lý do vì sao Luật Đất đai năm 2014 có hẳn những điều khoản riêng quy định về công đoạn này.

Quy định về tháo dỡ công trình xây dựng 

Quy định về tháo dỡ công trình xây dựng được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai 2014. Cụ thể là:

“Việc tháo dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

  1. a) Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới, công trình xây dựng tạm;
  2. b) Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận;
Thao Do Cong Trinh Xay Dung 3
Tháo dỡ công trình có nguy cơ sụp đổ làm ảnh hưởng đến các công trình bên cạnh
  1. c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật này;
  2. d) Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng;

đ) Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xây dựng sai với thiết kế được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

  1. e) Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu tháo dỡ để xây dựng mới.”

Yêu cầu khi tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng

Nội dung này được ghi nhận theo Khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai 2014. Cụ thể:

  • Việc tháo dỡ công trình xây dựng chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
  • tháo dỡ công trình xây dựng phải được thực hiện theo những phương án, giải pháp tháo dỡ được duyệt.
  • Việc tháo dỡ công trình phải đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Đó là những quy định của pháp luật hiện hành về việc tháo dỡ công trình xây dựng. Nếu bạn đang trong quá trình thực hiện công đoạn này thì cần lưu ý những điều trên để tránh khỏi những sai lầm ảnh hưởng đến mọi người và môi trường xung quanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.